Polityka prywatności

Niniejsza strona przechowuje w pamięci Państwa przeglądarki  krótkie informacje, tzw. ciasteczka (ang. cookies). Przechowywane ciasteczka w żaden sposób nie umożliwiają zidentyfikowanie osoby odwiedzającej niniejszą stronę. Każde ciasteczko posiada zdefiniowany przez twórcę moment utraty ważności, po którym jest usuwane z pamięci przeglądarki. Z tego względu możemy podzielić ciasteczka na sesyjne, które tracą ważność wraz z zamknięciem przeglądarki oraz trwałe, które posiadają zdefiniowaną datę utraty ważności.

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445) ustawienia Państwa przeglądarki umożliwiające zapisywanie ciasteczek są jednoznacznie z Państwa akceptacją.

Jeżeli chcą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, proszę skorzystać z poniższych instrukcji dla wybranego oprogramowania:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Opera

Apple Safari

Niniejsza strona w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje o wyborze języka w jakim treść strony jest prezentowana, ID sesji oraz o fakcie ukrycia paska z informacją o polityce prywatności.

Ciasteczka zapisywane przez Mapy Google wykorzystywane są do zapamiętywania preferencji Użytkownika oraz miejsc zaznaczonych na mapie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu wykorzystania ciasteczek oraz polityki prywatności przez wymieniony serwis proszę odwiedzić stronę http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 2BSOFT S.C.

Spółka 2BSOFT S.C. stosuje się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w skrócie: RODO.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 2BSOFT S.C. ma zastosowanie do danych otrzymanych za pośrednictwem:

  • formularzy elektronicznych;
  • umów z klientami (w zakresie danych kontaktowych);
  • pracowników 2BSOFT S.C. z zakresie działań marketingowych, zakupowych oraz sprzedażowych.

Spółka 2BSOFT S.C. zbiera tylko tzw. dane osobowe zwykłe związane z prowadzoną działalnością, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, pełniona funkcja, firma.

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator danych”) jest 2BSOFT S.C. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-102 Gliwice, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] pod nr NIP: 6312351126 i REGON: 277854807, tel. +48 32 401 18 90, e-mail: info@2bsoft.pl.

 

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie zapytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez 2BSOFT S.C. można kierować na podane poniżej dane:


2BSOFT S.C.

UL. TOSZECKA 101

44-102 GLIWICE

 

Tel. +48 32 401 18 90

e-mail: ado@2bsoft.pl

 

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

- odpowiedzi na przesłane zapytanie , newsletter – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – okres przetwarzania: do rezygnacji z newslettera, uzyskania odpowiedzi;

- zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów;

- realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych sporządzania i przechowywania dokumentacji – podstawia prawna: art.6 ust.1 pkt c) RODO – okres przetwarzania: wynikający z przepisów okres przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy;

- marketingu oferowanych produktów, kontaktów biznesowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – okres przetwarzania: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO;

- potwierdzenie realizacji umowy, bądź zamówienia, obrona przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń – podstawia prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

 

Odbiorcy danych

Dane kontaktowe dostępne są dla pracowników Administratora danych. Dane mogą być również udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom 2BSOFT S.C. w zakresie realizacji zawartych umów lub zamówień.

W przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, Państwa dane mogą być przekazane tak zwanym uprawnionym organom: Policji, prokuraturze.

 

Przekazywanie danych do państw spoza UE

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych poza obszar Unii Europejskiej.

 

Uprawnienia wynikające z RODO

Zgodnie z przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przez 2BSOFT S.C. kierowanych do Państwa treści marketingowych, ofert.

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

  • najnowszych aktualizacji
  • aktualności
  • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz