Rozwiązania dedykowane / System Ewidencji Odpadów - SEO do Comarch ERP XL

Aplikacja SEO (System Ewidencji Odpadów) została stworzona z myślą o firmach, w których jednym z obszarów działalności jest gospodarowanie odpadami. SEO to bowiem system służący do zarządzania kartami przekazania i ewidencji odpadu. Zgodnie z ustawowymi wymogami, karty przekazania odpadu to dokumenty zawierające informacje o dostawcy i odbiorcy odpadu, podmiocie odpowiedzialnym za jego transport oraz dane o samym odpadzie – rodzaj i kod odpadu oraz przekazana ilość. Aplikacja SEO została zintegrowana z systemem Comarch ERP XL, w związku z czym karty przekazania odpadu generowane są automatycznie na podstawie zaewidencjonowanych w nim dokumentów handlowych.

Funkcjonalność aplikacji zakłada również możliwość wglądu w karty przekazania odpadu, ich modyfikację, generowanie zbiorczych kart przekazania odpadu oraz tworzenie kart ewidencji odpadu, dla których kluczowy jest podział na miesiące. Z poziomu programu umożliwiona została ponadto możliwość wydruku kart przekazania odpadu, zbiorczych kart przekazania odpadu, jak również kart ewidencji odpadu. Aplikacja obsługuje również EDPR i EDPO. Obsługa EDPR to również wydruk, a właściwie paczka wydruków: 3 dotyczące samego EDPR oraz osobny wydruk każdej powiązanej FSE z XL.


Rysunek 1 Okno główne aplikacji SEO


Rysunek 2 Podgląd karty przekazania odpadu

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

  • najnowszych aktualizacji
  • aktualności
  • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz