Rozwiązania dedykowane / Rejestracja Czasu Pracy przez Internet - eRCP

eRCP to system rejestracji czasu pracy pracowników oparty na aplikacji internetowej, pisany zgodnie z najnowszymi trendami, a więc dostępny również na urządzeniach mobilnych. Rozwiązanie doskonale spisuje się w branży budowlanej oraz w firmach posiadających wiele miejsc pracy i dużą rotację pracowników między nimi. Aplikacja pozwala bowiem uprawnionym użytkownikom (w kontekście wspomnianej już branży budowlanej są to brygadziści) zaewidencjonować informację o miejscu pracy oraz o godzinie rozpoczęcia i zakończenia dniówki wskazanego pracownika.

Użytkownicy eRCP, posiadający odpowiednie – kierownicze - uprawnienia mają wgląd w godziny i miejsca pracy pracowników na wybrany dzień, a ponadto mogą zarejestrować nieobecność pracownika i jej przyczynę.
Czynności administracyjne wykonywane są z poziomu dedykowanej aplikacji przeznaczonej dla komputera stacjonarnego. Aplikacja ta pozwala na wprowadzanie zmian w dzienniku czasu pracy pracowników oraz na liście nieobecności. Z tego poziomu dodawani są do systemu RCP nowi pracownicy oraz następuje ich przypisanie odpowiednim brygadzistom. Ponadto dzięki zaimplementowanym wydrukom użytkownik ma możliwość drukowania raportów dziennych i miesięcznych.


Rysunek 1 Okno wprowadzania godziny rozpoczęcia pracy pracowników


Rysunek 2 Podgląd czasu pracy pracowników


Rysunek 3 Aplikacja do zarządzania systemem - okno główne

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

  • najnowszych aktualizacji
  • aktualności
  • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz