Wiedza

PPK.jpg

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

W 2017 roku przyjęto Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której istotnym elementem są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). PPK to system oszczędności, za którego sprawą wspólnymi siłami pracownika, pracodawcy i państwa, ten pierwszy będzie miał cieszyć się stabilną sytuacją finansową na emeryturze. Co prawda dla pracownika uczestnictwo w PPK nie jest obowiązkowe, jednak dla przedsiębiorców wdrożenie systemu już jest obligatoryjne.

Środki w PPK są gromadzone z trzech różnych źródeł:

Źródło PPK

Wpłata dodatkowa od pracodawcy jest zatem dodatkowym benefitem dla pracownika, co może być istotne w budowaniu profesjonalnego zespołu w warunkach rynku pracownika.

Uczestnictwo w PPK nie będzie obowiązkowe dla pracowników, jednak każdy z pracowników zostanie automatycznie zapisany do programu PPK, z którego będzie mógł wystąpić na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.

Środkami gromadzonymi w ramach PPK będą zarządzać określone instytucje finansowe – każdy pracodawca , w porozumieniu z reprezentacją pracowników, wybiera instytucję, z którą podpisuje umowę o zarządzaniu PPK).

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych stanowi duże wyzwanie dla firm, niezależnie od wielkości zatrudnienia. Dlatego warto z wyprzedzeniem zaplanować wdrożenie rozwiązania, które wspomoże dział HR w obsłudze PPK. Comarch przygotował dla Państwa aplikację Comarch PPK, wspierającą obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie.

Comarch PPK

Funkcjonalności Comarch PPK: 

 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
 • integracja z Comarch ERP HR lub import danych z pliku
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików związanych z wypłatą transferową
 • informacje o przelewach składek, jakie należy wykonać po przesłaniu składek do instytucji finansowej
 • informowanie o najważniejszych zadaniach do wykonania oraz upływających terminach
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych
 • dostęp poprzez API dzięki czemu możliwa jest integracja z innymi systemami HR i oprogramowaniem kadrowo płacowym.

 

Comarch PPK współpracuje aktualnie z AVIVA Investors Poland TFI, AXA TFI oraz TFI ALLIANZ Polska.

Aktualne zmiany wprowadzane w aplikacji dostępne są na stronie: https://pomoc.comarch.pl/ppk/pl/index.php/kategorie/co-nowego/

Zachęcamy do zapoznania się z webinar Jak wdrożyć i obsłużyć PPK w Małej i Średniej firmie:

Webinar PPK

Zobacz jak działa aplikacja Comarch PPK – webinar poświęcony aplikacji:

Zachęcamy również do zapoznania się z demo Comarch PPK.

Środki zgromadzone w PPK mogą zostać wypłacone uczestnikom w następujących przypadkach:

 • po ukończeniu 60. roku życia – 25% zostanie wypłacone jednorazowo, pozostałe 75% będzie wypłacane w 120 ratach;
 • jeśli wypłata ma być pokryciem wkładu własnego na zaciągnięcie kredytu – możliwość wypłaty nawet 100% zgromadzonych środków, które należy zwrócić w ciągu 15 lat (wypłata możliwa przed 45. rokiem życia);
 • w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, jego małżonka lub dziecka – maksymalnie 25% środków bez konieczności zwrotu;
 • wnioskowania uczestnika o zwrot środków – jednak w takim wypadku otrzymuje jedynie 70% środków wpłaconych przez pracodawcę, pomniejszoną o podatek dochodowy (30% wpłacane na konto ZUS), środki wpłacone wcześniej przez uczestnika są pomniejszone o podatek dochodowy, a dopłacone przez państwo przekazane na rachunek wskazany przez ministra właściwego ds. pracy;
 • jako wypłata transferowa – przekazanie na inny rachunek PPK, terminowej lokaty oszczędnościowej w banku lub SKOK uczestnika (po ukończeniu 60.r roku życia) i w przypadku śmierci uczestnika IKE lub PPE jego małżonka do zakładu ubezpieczeń lub na terminową lokatę oszczędnościową lub lokatę terminową byłego lub obecnego małżonka uczestnika.

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

 • najnowszych aktualizacji
 • aktualności
 • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz