Systemy ERP

Comarch ERP XL 2017.2 RODO Split Payment

Nowa wersja Comarch ERP XL 2017.2 już dostępna! RODO, Split Payment

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu przez Comarch nowej wersji systemu Comarch ERP XL 2017.2, w której pojawiło się 47 nowości. Szczególny nacisk położono na przygotowanie systemu do wsparcia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).


Wśród nowości należy wymienić:

 • Ewidencję zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przez osoby fizyczne;
 • Udostępnianie informacji o danych osobowych;
 • Operacje anonimizacji kontrahentów oraz osób przypisanych do kontrahentów.


Dodatkowo zapewniono wsparcie dla administratorów danych osobowych poprzez narzędzia, które pozwolą na:

 • Ewidencję upoważnień do przetwarzania danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych.


1 lipca 2018 roku wchodzi w życie ustawa, która pozwala na korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy- rachunek VAT.

W systemie Comarch ERP XL udostępniono:

 • Możliwość wysyłania zlecenia przelewu do banku z podziałem kwoty podatku VAT;
 • Mechanizmy wspierające kontrolę płynności finansowej;
 • Wiązanie płatności rozliczeniowych z technicznymi przeksięgowaniami między rachunkami.

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

 • najnowszych aktualizacji
 • aktualności
 • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz