Systemy ERP

Comarch ERP XL 2017.1

Nowa wersja Comarch ERP XL 2017.1 już dostępna!

W najnowszej wersji systemu Comarch ERP XL 2017.1 znajdą Państwo 220 nowych funkcjonalności obejmujących każdy z obszarów systemu. Poniżej prezentujemy główne nowości systemu:

Logistyka

 • wprowadzenie obsługi programu lojalnościowego pozwalającego na:- określenie uczestników programu;- naliczanie punktów na wybranych dokumentach handlowych i ich korektach;
  - przyznawanie uczestnikom programu punktów z rozliczonych dokumentów;
  - określanie katalogu nagród, wraz z możliwością zamawiania nagrody;
  - odbieranie punktów lojalnościowych w postaci budżetów promocyjnych;
  - prezentację ilości punktów zgromadzonych oraz odebranych przez uczestnika programu;
 • budżety projektu - budowa planu budżetu w postaci wielopoziomowego drzewa etapów, z możliwością wprowadzenia dla nich danych finansowych oraz rzeczowych (powiązanie z konkretną pozycją/towarem, dokumentem);
  - utworzenie struktury i „parametrów” etapów oraz wyjściowego poziomu planowanych kosztów jako tzw. budżetu zerowego związanego z daną inwestycją;
  - realizacja etapu, zarówno w stadium zbierania ofert od podwykonawców, jak i ich fizycznym wykonywaniu;
  - możliwość bieżącego korygowania założonego poziomu budżetu;
  - ścisła realizacja etapów budżetu z projektami;
 • obsługa transportu towarów wrażliwych poprzez wysyłkę zgłoszeń na portal PUESC do systemu SENT;
 • promocja uzależniona wymaganym progiem transakcji kontrahenta (ilościowego, wartościowego);
 • kompensata braków i nadwyżek inwentaryzacyjnych - możliwość sparowania stwierdzonych braków z uznanymi nadwyżkami;
 • podgląd limitów kredytowych kontrahenta udzielanych na dokumentach zamówień sprzedaży;

Produkcja

 • nowy obszar w module Produkcja: Narzędziownia umożliwia:
  - udostępnienie listy narzędzi (zasobów produkcyjnych oznaczonych jako narzędzia);
  - rejestrację wydań, zdań i likwidacji dla pojedynczego oraz wielu narzędzi jednocześnie;
  - zbiorczą prezentację zarejestrowanych w systemie wydań, zwrotów, zdań i likwidacji narzędzi z możliwością filtrowania listy;
  - rejestrację i raportowanie zużycia narzędzi;
  - automatyczne generowanie zleceń serwisowych dla zużytych narzędzi, wraz z możliwością automatycznego rejestrowania ich przestojów;
  - udostępnienie list wydanych dla danego zasobu lub pracownika narzędzi;
  - śledzenie historii użycia narzędzia;
 • rozbudowa procesów w Produkcji - możliwość budowania procesów w oparciu o nowe akcje kluczowe związane z obsługą zlecenia produkcyjnego;
 • wprowadzono funkcjonalność, w której korekta wartościowa zakupu surowca wpływa na koszt wytworzenia wyrobu gotowego. W ramach tej funkcjonalności wprowadzono:
  - nowe narzędzie do automatycznego wyszukiwania dokumentów ZP lub ZK, dla których występuje różnica pomiędzy kosztem dostawy składników, a wartością produktu, który został wytworzony z wymienionych składników;
  - możliwość automatycznego generowania korekty wartościowej do dokumentów PW, powiązanych z ZP lub ZK, dla których występuje wymieniona różnica;
  - nową funkcję służącą do jednoczesnego otwierania i zamykania dokumentów ZP/HPR;

Księgowość

 • w trakcie wystawiania nowego dokumentu handlowego możliwość automatycznego weryfikowania statusu kontrahenta, czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub w systemie VIES;
 • dodawanie kolumn na listach udostępnionych z poziomu okien: Plan kont/Obroty i salda,  Zapisy księgowe, Preliminarz, Rozrachunki, Kompensaty;
 • zarządzanie płatnościami - Paczki przelewów, które grupują zobowiązania, które mają zostać zapłacone z tego samego rachunku bankowego, w tym samym terminie.
 • W obszarze kreator zestawień dokonano aktualizacji zestawień księgowych wchodzących w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 1 Ustawy o Rachunkowości, do składania, którego zobligowano tzw. "duże jednostki gospodarcze" oraz dodano zestawienia księgowe wchodzące w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 5 Ustawy o Rachunkowości, do składania którego zobligowano tzw. "małe jednostki gospodarcze";
 • rozbudowano funkcjonalność opisu analitycznego o możliwość definiowania opisu analitycznego oraz wzorców i wartości dla niego dla danego typu dokumentu, w danym centrum. Funkcjonalność ograniczona do typów dokumentów,  którym można przypisać Właściciela;
 • obsługa wirtualnych rachunków bankowych ING przez WebService;
 • dodano możliwość oznaczania na dokumencie, zatwierdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

 • najnowszych aktualizacji
 • aktualności
 • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz