Systemy ERP

Comarch ERP XL 2016

Nowa wersja Comarch ERP XL 2016 zawierająca 917 nowych funkcjonalności już dostępna!

Miło nam poinformować o udostępnieniu przez producenta nowej Comarch ERP XL 2016, w której znajdą Państwo aż 917 nowych funkcjonalności!

Spośród udostępnionych funkcjonalności wiele dotyczy obszarów logistyki, produkcji i księgowości oraz znacząco rozwija ich funkcjonalność m.in.:


Logistyka

Cenniki sprzedaży jako nagłówki grupujące ceny towarów, umożliwiające zarządzanie cenami oraz ich przygotowanie ze stosownym wyprzedzeniem i przy użyciu szeregu metod kalkulacji i aktualizacji cen.

Budżet rabatowy, czyli nowy rodzaj promocji, polegający na oddaniu do dyspozycji Kontrahenta lub Operatora określonej kwoty, którą może on wykorzystać w postaci rabatu.

Promocja na zasób towaru, pozwalająca na ustalenie preferencyjnej ceny sprzedaży tylko dla konkretnych dostaw towaru.

Maksymalny rabat na karcie Operatora, określający jego prawo do obniżenia ceny na transakcjach sprzedaży poniżej ceny wynikającej z cennika i obowiązujących promocji.

Obsługa kolejnych scenariuszy elastycznych promocji pakietowych w zakresie towaru wymaganego w pakiecie, określanie minimalnej ilości różnych towarów z pakietu oraz definiowania progów dla grup towarowych.

Funkcjonalność promocji typu „stała cena” została wzbogacona o opcjonalne naliczanie wraz z nią również innych rabatów i promocji oraz o parametryzowaną kontrolę marży minimalnej dla transakcji objętej tym szczególnym rodzajem promocji.

Obsługa prawa Operatora do zmiany ceny na potwierdzonym zamówieniu.

Możliwość zapisu cenników zakupu dla poszczególnych dostawców, obowiązujących od określonego dnia, na podstawie czego ustalana jest cena towaru na dokumentach zakupowych oraz na zamówieniu i ofercie zakupu.

Możliwość zdefiniowania na poziomie kontrahenta oraz zamówienia, jakim dokumentem domyślnie powinno być realizowane zamówienie.

Możliwość dodawania załączników w formie linków, bez zbędnego obciążania bazy danych.

Import zdjęć oraz innych plików, jako załączników do towarów.

Dostosowanie synchronizacji danych Comarch ERP XL z Comarch ERP Mobile Sprzedaż dla nowych funkcjonalności, dotyczących m. in. wizyt oraz zamówień.


Produkcja

Decydowanie o kolejności automatycznego planowania i przeplanowania wybranych zleceń produkcyjnych.

Możliwość planowania operacji powiązanych półproduktami tak, aby początek operacji następnej był planowany przed zakończeniem operacji poprzedniej.

Nowa metoda przeplanowania pozwalająca na wyszukiwanie terminów operacji zaplanowanych bez względu na jakikolwiek konflikt.

Blokowanie wybranych zasobów na zleceniach produkcyjnych zapewniające ich przypisanie do operacji po jej przeplanowaniu.

Definiowanie stałego czasu operacji w zależności od przedziału, w jakim mieści się jej planowana ilość.

Udostępnienie nowego typu materiału: Produktu ubocznego, na technologii, kosztorysie projektu oraz zleceniu produkcyjnym i harmonogramie projektu. Umożliwienie oznaczenia typu produktu ubocznego i wskazania dla niego kodu niezgodności. .

Definiowanie zabiegów na operacji w technologii oraz uwzględnianie ich podczas planowania i realizacji zleceń produkcyjnych.

Drzewo składników - wyświetlanie i edycja z poziomu karty produktu w technologii całego drzewa wytworzenia produktu, z uwzględnieniem technologii dostarczających półprodukty.

Drzewo technologiczne - prezentowanie wszystkich technologii, w których dany produkt jest wytwarzany z poziomu materiału w technologii.

Drzewo zastosowań - prezentowanie z poziomu materiału w technologii wszystkich technologii, w których materiał/produkt jest wykorzystywany jako surowiec, materiał pomocniczy lub półprodukt wchodzący.

Zmiany ergonomiczne - zapamiętywanie ustawienia filtrów na zakładce: Procesy, zlecenia produkcyjnego; umożliwienie odfiltrowania na zleceniu produkcyjnym rezerwacji materiałowych czyli zaplanowanych surowców, zamienników, produktów, półproduktów i produktów ubocznych.Księgowość

 

Nowe sposoby harmonogramowania księgowań okresowych, pozwalające na podział wskazanej kwoty proporcjonalnie do liczby dni w okresie generacji lub też proporcjonalnie do liczby dni w pierwszym i ostatnim okresie generacji, przy zachowaniu równych rat w pozostałych okresach.

Funkcjonalność obustronnej synchronizacji działań na obiektach struktury podległościowej w ramach współpracy z Comarch ERP Optima, umożliwiająca synchronizację struktury podległościowej, przypisania do niej pracowników oraz synchronizację kierowników i zastępców kierowników centrów podległościowych.

Udostępnienie zmian wynikających ze zmian w przepisach VAT, między innymi dodanie i obsługa:

nowych formularzy VAT-7(15), VAT-7K (9), VAT-7D(6)

nowej informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej VAT-27Business Intelligence – Obszary analityczne

 

Dodano przecięcie z wymiarem Firma Struktura Praw we wszystkich kostkach, umożliwiając analizę danych w oparciu o strukturę również w przypadku nie definiowana struktury kosztowej.

W związku z podniesieniem wersji projektu kostek OLAP do wersji 2008, na kostkach uzupełnione zostały opisy miar wyliczanych, które do tej pory nie były dostępne. Uzupełniono również brakujące opisy na atrybutach i wymiarach.

Dodano przecięcie z wymiarem Projekt dla metryk z grupy Zamówienia oraz Oferty, umożliwiając dodatkową analizę po tym polu.

Dodano atrybut operator odpowiedzialny pobierany z dokumentów reklamacji.Business Intelligence – Aplikacje

 

Udostępniono możliwość otwierania raportów OLAP w zakresie dat. Mechanizm opiera się o wcześniejszą funkcjonalność „definiuj warunki”.

Zoptymalizowano proces weryfikacji skryptów migracyjnych podczas uruchamiania aplikacji Panel Zarządzania, dzięki czemu aplikacja uruchamia się znacznie szybciej oraz pobiera mniej pamięci RAM.BI Point

 

Dodano możliwość korzystania z pojedynczych poziomów hierarchii przy budowie raportów - aby analizować hierarchię wystarczy przeciągnąć jeden wymagany poziom.

Wykresy na raportach zamieniono na analogiczne jak dashboardach wykresy JavaScript, rozbudowując jednocześnie ich funkcjonalności.

Dodano możliwość intuicyjnej zmiany szerokości kolumn za pomocą drag&drop.

Raporty - wprowadzono możliwość zmiany nazw miar, wymiarów oraz elementów..

Dashboardy – wprowadzono możliwość ustalania interwału czasowego odświeżania zestawienia - opcja wprowadzenia interwału dostępna jest ze ścieżki do raportu.BI Start

 

Udostępniono możliwość wykonywania raportów na bazie Optima HR synchronizowanej z bazą Comarch ERP XL.

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

  • najnowszych aktualizacji
  • aktualności
  • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz