Systemy ERP

Comarch ERP Optima 2016.5.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.5.1 już dostępna

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.5.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima 2016.5.1 to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz wiele nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i poprawiają jego ergonomię.

171 - to liczba nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji. Dzięki nim praca z programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Dla celów edukacyjnych przygotowaliśmy dla Państwa wideo-szkolenia, w których omówione zostały najważniejsze zmiany w programie Comarch ERP Optima 2016.5.1. Więcej informacji poniżej w mailu.  

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w  przepisach:

możliwość eksportu wymaganych danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2016: PIT-28(19), PIT-36(23), PIT-36L(12), PIT-37(23), CIT-8(24).

możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(24) do systemu e-Deklaracje.

możliwość przesłania deklaracji Intrastat za pomocą platformy PUESC.

dostosowanie wzoru Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów
i rozchodów.

nowy rodzaj odsetek Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych dla podmiotów będących przedsiębiorcami, w wysokości 9,5% obowiązujące od 01.01.2016.

ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku naliczonej jedynie od elementów, od których były naliczane składki na ubezpieczenie zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III UZP 18/15).

Nowości Comarch ERP Optima 2016.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

łączenie kart kontrahentów (najbardziej oczekiwana funkcja wg serwisu www.spolecznosc.comarch.pl).

dla kursów NBP automatyczne pobieranie notowań kursów walut.

na dokumentach związanych ze sprzedażą towarów podgląd ostatnich pięciu cen sprzedaży dla kontrahenta wybranego na dokumencie.

umożliwienie wystawienia korekty podatku VAT do Wydania Zewnętrznego.

na dokumentach handlowo – magazynowych dodana możliwość eksportu pozycji do pliku w formacie tekstowym lub zgodnym z Excel (.csv).

współpraca z terminalami płatniczymi.

możliwość wyświetlania dodatkowych informacji o kontrahencie podczas procesu wystawiania i podglądu dokumentów.

nowa funkcjonalność usług złożonych, polegająca na automatycznym generowaniu dokumentów rozchodowych (RW) dla składników usługi złożonej.

ręczne powiązanie Zlecenia Serwisowego z innymi dokumentami w programie.

rozbudowa funkcjonalności faktur cyklicznych o możliwość tworzenia wzorców w walutach obcych.

mechanizm korekty załącznika VAT-ZD.

usuwanie rozrachunków podczas usuwania zapisów księgowych.

nowa możliwość przenoszenia poleceń księgowania pomiędzy dziennikami.

Rozbudowa schematów księgowych o możliwość wskazania konta księgowego na formularzu magazynu.

W module Kasa/Bank możliwość m.in. modyfikowania zapisów k/b w zamkniętych raportach, blokady dodawania zapisu k/b powodującego ujemne saldo rachunku oraz możliwość importu zapisów k/b do otwartych raportów za pomocą pracy rozproszonej.

funkcjonalność częściowej likwidacji środka trwałego.

operacje seryjne w module Biuro Rachunkowe o możliwość ustawienia składki wypadkowej, wstawienia świąt w kalendarzu oraz naliczenia i wydruku deklaracji PIT-11 wraz z wydrukiem UPO.

uelastycznione liczenie dopłat do nadgodzin przez wprowadzenie dodatkowych parametrów w poszczególnych kalendarzach w konfiguracji firmy.

dodano w konfiguracji programu współczynnik ekwiwalentu i umożliwiliśmy wykorzystanie go przy wyliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

seryjne wstawienie świąt dla zaznaczonych kalendarzy.

Nowe funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

rozszerzona współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż w zakresie możliwości wskazywania na dokumentach wystawianych na urządzeniach mobilnych innego odbiorcy oraz innego płatnika.

W Analizach BI nowe raporty: sprzedaż uwzględniająca korekty i WZKK oraz zaleganie na dzień, a także rozbudowaliśmy raporty Serwisu i CRM. Wzbogaciliśmy również funkcjonalność subskrypcji o możliwość dodawania w wiadomościach opisów raportów, warunków i parametrów.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu znajduje się w dokumencie: „Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Optima w wersji 2016.5.1”.

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

  • najnowszych aktualizacji
  • aktualności
  • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz