Systemy ERP

Comarch ERP Optima 2016.2.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.2.1

Z przyjemnością informujemy, że nowa aktualizacja systemu Comarch ERP Optima 2016.2.1 to 51 nowych funkcjonalności i ulepszeń oraz kontynuacja dostosowania programu do obowiązujących przepisów i zmian w prawie podatkowym w roku 2016.


Główne nowości wprowadzone do programu:

umożliwiono import e-zwolnień pracowników z pliku wygenerowanego na profilu pracodawcy w PUE.
walidacja danych identyfikacyjnych pracowników podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
funkcjonalność otwierania raportu kasowego podczas wczytywania do Comarch ERP Optima zapisów kasowych utworzonych wComarch ERP Optima Detal.
Rozszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż dodając:
- automatyczne generowanie dokumentów WZ podczas wczytywania dokumentów sprzedażowych wystawionych na urządzeniu mobilnym
-funkcjonalność otwierania raportu kasowego podczas wczytywania zapisów kasowych (rozliczeń dokumentów) wystawionych na urządzeniu mobilnym
- możliwość wysyłania na urządzenie cen wybranych w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej (funkcjonalność dostępna będzie we współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2016.4).


Zmiany w nowej wersji związane ze zmianami w przepisach:

 
naliczenie deklaracji VAT na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2016 roku: VAT-7(16),VAT-7D(7), VAT-7K(10), VAT-9M(5).
nowy wzór deklaracji AKC-WW, opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r.
zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje:

- PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT/O(21),PIT/D(25), PIT-2K(8),
- PIT-36(22) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
- PIT-36L(11) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
- PIT-37(22) z załącznikami: PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),
- CIT-8(23) z załącznikami: CIT-8/O(10), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5),
- PIT-11(23), PIT-40(22) - obie z załącznikiem PIT-R(18), PIT-8C(8), IFT-1/IFT-1R(13),
- PIT-4R(6), PIT-8AR(6).
dostosowano program do zmieniających się przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1197), dotyczących uchylenia obowiązku pomniejszania kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w terminie wydatki, pozostawiając możliwość ponownej korekty w przypadku uregulowania skorygowanych wcześniej zobowiązań.
w związku ze zmianą przepisów obowiązującą od stycznia 2016 roku, wprowadzono automatyczne naliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
dostosowano treść wydruku umowy o pracę do nowego wzoruzawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10.11.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2015, poz.2005).

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

  • najnowszych aktualizacji
  • aktualności
  • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz