Systemy ERP

Comarch ERP Mobile 2016.0

Nowa wersja Comarch ERP Mobile 2016.0!

Mamy przyjemność poinformować o udostępnieniu nowej wersji Comarch ERP Mobile 2016.0. Nowa wersja to 35 nowych funkcjonalności w modułach Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży, Comarch ERP Mobile Sprzedaż oraz Monitorowanie.


Comarch ERP Mobile Sprzedaż to przede wszystkim:

 obsługa terminali płatniczych, co z pewnością ułatwi rozliczanie należności, jak również przełoży się na bezpieczeństwo pracy przedstawicieli handlowych, którzy nie będą musieli wozić ze sobą pobranej gotówki od Klientów przez cały dzień,

 poprawa ergonomii planowania działań poprzez możliwość kopiowania tygodniowego planu wizyt, dzięki czemu przedstawiciel handlowy może w łatwy i szybki sposób zaplanować swój kalendarz, poprzez elastyczny wybór tygodnia, z jakiego oraz na jaki, mają zostać skopiowane wizyty,

 dalszy rozwój promocji pakietowych, poprzez umożliwienie określania progów promocji dla grup towarowych, towarów wymaganych w pakiecie oraz minimalnej ilości różnych towarów z pakietu,

 obsługa nowego typu promocji budżet rabatowy operatora, dzięki czemu przedstawiciel handlowy w aplikacji mobilnej może obniżać cenę towaru poprzez nadawanie rabatu z własnego budżetu, jaki został dla niego określony na dany okres,

 obsługa rabatu maksymalnego operatora, jaki może zostać udzielony przez przedstawiciela handlowego, co z jednej strony daje możliwość dodatkowego rabatowania Klientów, a z drugiej strony maksymalny limit rabatu jest określony w centrali, co przekłada się na jeszcze lepszą kontrolę nadawanych obniżek przez przedstawiciela,

 możliwość pobierania niepotwierdzonych zamówień Klienta z centrali, które pochodzą z innych źródeł np. z Pulpitu Kontrahenta. Dzięki temu, przedstawiciel może pobrać wystawione przez Klienta zamówienia na urządzenie mobilne, a podczas wizyty u niego zweryfikować te dokumenty oraz je potwierdzić, odrzucić lub wprowadzić konieczne zmiany,

 tworzenie rezerwacji zasobowych - podczas wystawiania dokumentu pracownik mobilny może zweryfikować zapotrzebowanie Klienta z dostępnością asortymentu na magazynie,

 wysyłanie raportów wiadomością e-mail, dzięki czemu przedstawiciel handlowy może w prosty sposób wysłać odpowiedni raport Klientowi lub swojemu kierownikowi,

 raport realizacji zamówień umożliwiający szybką weryfikację realizacji zamówień danego kontrahenta, np. podczas wizyty u tego Klienta,

 dodawanie towarów na zamówienie bezpośrednio z listy towarów, bez konieczności wchodzenia do małej kalkulacji,

 podpowiadanie się daty realizacji według kalendarza dostaw kontrahenta zdefiniowanego w systemie Comarch ERP XL,

 możliwość wskazania konkretnego magazynu, z którego ma być realizowany towar, dzięki czemu, przedstawiciel może wybrać magazyn, gdzie jest dostępny towar, którego pilnie potrzebuje Klient lub taki magazyn, z którego dostawa do kontrahenta odbędzie się najszybciej,

 prezentacja i wyliczanie marży według ceny ewidencyjnej, czyli najwyższej ceny zakupu towaru z magazynów, do których dostęp ma przedstawiciel handlowy

 blokada zmiany ceny początkowej ,

 zwiększona kontrola nad zmianą terminu płatności kontrahenta, dzięki czemu w aplikacji mobilnej została wprowadzona funkcjonalność ograniczenia możliwości modyfikacji formy płatności na dokumencie oraz podczas edycji karty kontrahenta,

 obsługa blokad na karcie kontrahenta – wstrzymane zamówienia oraz wstrzymane transakcje.

Zmiany wprowadzone w Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży:

 możliwość planowania wizyt bez wzorca dzięki temu, kierownik planując wizytę przedstawicielowi, nie musi narzucać z góry jednego schematu przeprowadzenia spotkania z kontrahentem, ale sam pracownik będąc na miejscu u Klienta może określić charakter wizyty handlowej oraz wybrać najlepszy zestaw elementów wizyty do realizacji,

 obsługa tygodniowych planów wizyt, prócz możliwości kopiowania, została udostępniona opcja szybkiego potwierdzania lub odrzucania zaplanowanych wizyt podwładnych,

 prezentowanie ikon wzorca wizyty, co usprawnia weryfikację zrealizowanych i zaplanowanych wizyt z poziomu terminarza,

 prezentacja kontrahenta z wstrzymanymi transakcjami lub wstrzymanymi zamówieniami - została dodana informacja na liście oraz kartach kontrahentów odnośnie blokad transakcji lub zamówień, ustawianych w systemie Comarch ERP XL.

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

  • najnowszych aktualizacji
  • aktualności
  • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz