Systemy ERP

Comarch ERP Optima 2017.2.1

Dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2017.2.1

Dostępna jest nowa wersja Comarch ERP Optima  2017.2.1. zawierająca dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz szereg nowości funkcjonalnych.

Główne zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

wysyłanie plików JPK_VAT i JPK_PKPiR za pomocą nowych wzorów dokumentów elektronicznych obowiązujących od stycznia 2017,

naliczenie deklaracji: VAT-9M(7), VAT-UE(4), VAT-UEK(4), VAT-27(2) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2017 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera,

program został dostosowany do zmieniających się przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących wprowadzenia dla osób prawnych nowej stawki podatku dochodowego w wysokości 15%,

dodano wydruki ułatwiające wyliczenie kwoty korekty rocznej podatku naliczonego od nabycia środków trwałych, nieruchomości oraz pozostałych nabyć wynikającej z zastosowania przez jednostki budżetowe prewspółczynnika oraz współczynnika do obliczenia podatku naliczonego,

dodano mechanizm umożliwiający eksport danych pracowników do pliku o formacie *.csv pozwalającym zaimportować dane do programu Z-12 GUS, w celu przygotowania i przesłania Sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów GUS Z-12,

wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w związku ze zmianami dotyczącymi naliczania kwoty wolnej,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. 2016 poz. 2292) dostosowaliśmy wydruk świadectwa pracy do nowego wzoru.

Nowości Comarch ERP Optima 2017.2.1, które zasługują na szczególną uwagę:

Comarch ERP Optima została zintegrowana z Comarch BI Point, udostępniając Biurom Rachunkowym nowoczesną platformę analityczną dla ich Klientów,

możliwość zapisu plików z Archiwum wydruków na iBard24,

udostępniono nowy algorytm 14 – umowa – zlecenie godzinowa w typach wypłat, dedykowany do rozliczania umów cywilnoprawnych godzinowych,

rozwijając współpracę z Comarch Mobile Sprzedaż wprowadzono funkcjonalność wysyłania kontrahentów na rządzenie mobilne wg opiekuna przypisanego na karcie kontrahenta w Comarch ERP Optima,

dodano możliwość współpracy Comarch ERP Optima z terminalem płatniczym Ingenico ICT220 ETH,

udostępniono bezpośrednią wysyłkę deklaracji AKC-WW na portal PUESC,

wprowadzono możliwość automatycznej wysyłki deklaracji Intrastat na portal PUESC.

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

  • najnowszych aktualizacji
  • aktualności
  • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz