Referencje / AIUT

AIUT

Aiut Sp. z o. o. założona została w 1991 roku w Gliwicach. Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie i realizacja systemów automatyki przemysłowej oraz komputerowych systemów nadzoru i sterowania. Aiut jest dystrybutorem wyrobów automatyki i techniki napędowej oraz partnerem w zakresie integracji systemów automatyki firmy SIEMENS i M+F/Niemcy.Wykonanie szeregu projektów i wdrożeń systemów automatyki przemysłowej w 40 krajach, pozwala Spółce Aiut uczestniczyć w rozruchu najnowocześniejszych procesów technologicznych. Dowodem tego jest stały wzrost sprzedaży świadczonych usług eksportowych z udziałem ponad 50% w wartości sprzedaży ogółem. Obecnie zatrudniamy 95 osób głównie inżynierów automatyków. Wykorzystując szerokie doświadczenie praktyczne i współpracę z firmami zagranicznymi prowadzi również własne prace rozwojowe w zakresie informatycznych systemów zarządzania produkcją i radiowych sieci transmisji.

aiut oferuje:

projektowanie, kompletację, dostawę i rozruch systemów sterowania opartych na rozproszonych systemach sterowania firm SIEMENS i ABB oraz sterownikach programowalnych firm SIEMENS, ABB, Emerson, GE FANUC, Schneider Electric, Rockwell Automation; projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów sterowania i zarządzania produkcją wykorzystujących różne platformy sprzętowe i środowiska programowe; systemy monitoringu obiektów rozproszonych wykorzystujące łącza telefoniczne stałe, komutowane i GSM ; wdrażanie systemu zarządzania gospodarką remontową przedsiębiorstwa – MAXIMO firmy PSDI / USA (jednego z najwyżej notowanych na świecie); usługi inżynierskie w zakresie automatyki przemysłowej i informatyki w kraju i za granicą.

Dynamiczny rozwój firmy oraz uruchamianie działu produkcji urządzeń telemetrycznych spowodował potrzebę wprowadzenia zintegrowanego systemu obsługi firmy. Spośród produktów dostępnych na polskim rynku wybraliśmy system CDN XL. Zależało nam na szybkim uruchomieniu części związanej z produkcją i magazynami. Pracę na wdrożeniem modułów Sprzedaży, Produkcji i Zamówień rozpoczęliśmy w maju 2003 roku. Kolejnymi etapami było wprowadzenie modułu CRM i rozpoczęcie pracy w module Księgowość . Do końca roku 2003 planujemy również zakup i wdrożenie modułu Kadry i Płace.

Wdrożenie przeprowadzamy z pomocą firmy 2BSoft z Gliwic w formie konsultacji i szkoleń. Takie rozwiązanie pozwala nam na lepsze poznanie systemu i dzięki temu elastyczne dostosowanie systemu do realiów firmy jak również przeprowadzenie potrzebnych zmian organizacyjnych w poszczególnych działach.
Jesteśmy firmą o profilu informatycznym, dlatego dzięki możliwościom programu sami tworzymy potrzebne filtry, zestawienia, wykresy i raporty za pomocą języka SQL i programu Crystal Reports. Jesteśmy jeszcze w trakcie dostosowywania systemu i w przyszłości chcemy połączyć go z innymi własnymi rozwiązaniami w firmie. Dużym atutem programu jest wykorzystanie bazy MSSQL, która jest również wykorzystywana w naszej flrmie przez inne aplikacje.

Najwięcej pracy i problemów do rozwiązania napotkaliśmy w dziale księgowości. w naszej firmie zachodzi bardzo dużo zdarzeń gospodarczych (sprzedaż produktów, towarów, usług, eksport, rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych w tym również rozliczenia walutowe), dlatego pewne rozwiązania narzucane przez system nie spełniły w całości naszych oczekiwań - głównie rozliczenia delegacji zagranicznych gdzie ograniczeniem jest brak możliwości wprowadzenia na dokumencie kilku różnych kursów walut oraz brak możliwości dokonywania rozliczeń między dwoma różnymi walutami.

Pełną ocenę zintegrowanego systemu CDN XL będziemy mogli wystawić dopiero po zakończonym procesie wdrożenia wszystkich modułów. Jako wynik oczekujemy ułatwienia rozliczania i organizacji produkcji, uporządkowania spraw magazynowych, ułatwienia rozliczeń, spraw księgowych i kadrowo płacowych oraz umożliwienie generowania odpowiednich zestawień i analiz.

Dotychczasowe doświadczenia w pracy z systemem CDN XL utwíerdzają nas o słuszności wyboru rozwiązania oraz Integratora prowadzącego wdrożenie - firmy 2BSoft z Gliwic

Ewa Derdak, Główny Księgowy

Strefa Klienta

Strefa Klienta jest miejscem w sieci dla Klientów 2BSOFT, w którym możesz w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do:

  • najnowszych aktualizacji
  • aktualności
  • materiałów do pobrania

Logowanie

 

Jak otrzymać dostęp ?

Aby otrzymać dostęp do pełnej wersji serwisu, należy zakupić jeden z naszych produktów i zostać naszym Klientem.

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerami telefonu:

+48 32 401 18 90
+48 32 401 18 91

Serwis 2bsoft

menu

do góry

wstecz